Category Archives: Conference/ seminar

Posts inspired by web marketing events I’ve attended or contributed to

Lean Marketing in 8 minutes

In December I introduced Lean Marketing at 8 Minutes of Digital Marketing here in Oslo. As most of my short presentations the PowerPoint contained hardly a word. Now I’ve added a few and translated it all to English to share it with you.

Minimum viable Marketing presentation?

Lean Marketing has not caught on here in Norway yet. Some will blame our lack of real financial crisis in this country. Although that may be true, It’s a dangerous and very short-sighted excuse that can put us at a disadvantage in the future. We all need to strive for sustainable business models for a better tomorrow, regardless of financial situation right now. So how to convince people here it’s time to change when they don’t have the pressing incentive of no choice but go lean to survive? Where to start? In the spirit of lean the answer is obvious: Start simple and build.

LEAN AND 8 MINUTES OF DIGITAL – THE PERFECT MATCH

Well, I checked out many Lean Marketing presentations and processes around the web and it struck me how complicated most of them are. Convoluted models of fremeworks with so many bricks you need the place before you can start I wouldn’t know where to begin. In short, It doesn’t look or feel lean nor agile, so why would anyone believe it is? No, If I’m going to market lean marketing, then lean is what everything needs to be. It has to be boiled down, simple. How better then, to make it lean than to challenge yourself to squeeze it into the strict 8-minute timed presentation format of 8 Minutes of Digital Marketing? That’s what i did, and what you see above is the result, more or less. It was challenging, enlightning and lots of fun, too. And I clocked in at 8 minutes blank – on the nose 🙂
So if the show is a bit skinny for your taste, the timing is the reason. If it’s cryptic, but makes you curious to know more, then get in touch – I’d love to discuss, explain and learn. This is all a work in progress – a first sprint, if you will.

Go lean through mobile – an agile idea

Measuring ribbonYesterday, while I was gathering inspiration and new digital marketing trend tidbits at the Ad:Tech New York conference, a great idea was presented that triggered another idea in my head, and I want to share it with you while it’s fresh. I think this can not only make us all better mobile marketers, but leaner marketers and communicators as well.

Tomorrow is mobile

One of the most inspiring sessions at todays ad:tech was Tomorrows Digital Landscape, an informal conversational interview between Dave Morgan of Simulmedia and  Fred Wilson of Union Square Ventures. The latter is not only the source of great digital insight over decades, but has an extraordinary skill for drawing the big picture in such clear lines and plain language that you wonder why you hadn’t thought of it yourself. It was filmed and I highly recommend watching the full version. There were lots of tidbits throughout, but one particularly clear suggestion from Wilson caught my inspiration and triggered my imagination. One of the less surprising major trends throughout the conference is the importance of mobile, but Wilson has an interesting fresh approach to what to do: “Make a mobile app and make it the core of your web presence.” Instead of the usual gruelling stripping of the website to make it mobile friendly, this suggests starting with the simple and building on it for the web site. This boldly suggests that it’s better to scale up than down, and isn’t that so true for most situations in life really?

starting to smell like great lean

What if you combined this with lean principles? What if you started with a minimum viable truly mobile product (MVTMP?) based on a hypothesis of what it should do for your target group. The product doesn’t have to be an app – a responsive design mobile page may actually even better for our more scalable purpose. The important thing is to start as simple as possible. What can we give that our customers on the go needs? Although you start with mobile needs it’s highly unlikely that these needs are completely irrelevant to your web clients – you’ll ad more for them later.

Short and long term benefits

Based on that you test and explore as you build your site in small iterations. While the obvious bonus is the increasingly important mobile presence, there are many other benefits:

  • Clear and concise communication
  • Optimal user experience for every device
  • User-centric from the onset
  • new, controlled environment that’s testable piece by piece
  • a sustainable, flexible solution that can grow and change as your business goals and the market requires
  • and last but not least, a great way to get started with lean marketing

So how about making mobile digital presence you know you need your stepping stone to leaner marketing?

Gulltaggen tilbake på sporet

Takker for en underholdende dag, og en fargerik debatt rundt Gulltaggen i går. Webbransjen jeg opprinnelig trodde var en andedam viste seg å være et enda mindre vannglass, og oppi der ble det storm. Litt bevisst provoserende retorikk fra Nina Furu var alt som skulle til, og avsporingen fra en konstruktiv debatt var et faktum. (Heder og ære til viktige unntak – ingen nevnt, ingen glemt.)

Det som kanskje overrasket meg mest var at en relativt samlet webbransje hev seg som fisk i stim etter de enkle poengene, etter gullkalven og syndebukken. Istedenfor å holde fokus på problem eller løsning, ble debatten tweet for tweet og kommentar for kommentar redusert til to synsearenaer: Er nettbutikken AntiSweden bra eller dårlig? Og hvilke av de andre kategoriene/ juryene er mer seriøse/ webkorrekte enn syndebukken årets nettsted?

Tilbake på sporet nå

Men det er jo ikke dette som er problemet, og det er i hvert fall ikke løsningen. Poenget er at det er noe galt med hele Gulltaggen-konkurransen, og vi bør fokusere på hva som kan reparere den så vi slipper en like pinlig affære til neste år.  Konferansen og hele arrangementet er nå på et så høyt internasjonalt nivå (Du burde vært der, Nina) at konkurransen henger igjen som en skamplett på programmet. Jeg sier skamplett fordi den ikke har utviklet seg i takt med det INMA har fått til med konferansen og utdelingen for øvrig i det hele tatt.

Hva burde vi gjøre?

  • Skaff friskt blod i juryer og sekretariat: Det er påfallende hvordan de forskjellige juryene faller for de samme nettstedene i så vidt forskjellige kategorier at noe må gjøres. Noe av skylden kan legges på mitt 3. punkt her, men vi er et lite land, en liten bransje, og det blir for homogent. 
Løsning: Konferansen syder av høyst kompetente utlendinger (også fra våre naboland som skjønner språket). Hva med å trekke inn noen av dem i hver jury? Det skal nok ikke så mange til før vi får endret dynamikken og får inn  friske synsvinkler. Med dagens teknologi burde man kunne gjøre mye av forarbeidet med de langveisfarende over nett.
  • Ha oppvask i kategoriene: Internettet har gått videre siden en del av disse ble funnet opp. Man har lagt til nye, men ikke tatt høyde for at de gamle må byttes ut/opdateres også. Det ser man ikke minst på kriteriene, som overlapper. Se bare på finalistene i kategorien informasjonsnettsted og prøv å sammenlikne. 
For mye passer i for mange kategorier, mens andre jobber passer ikke i noen. Løsning: Start med en ny kategori for brukergenerert innhold og ikke stopp før kategoriene og kriteriene reflekterer weben slik vi bruker den i dag. I bonus vil vi sannsynligvis få et mer bevisst skille mellom kampanjer på nettstedet og til nettstedet, og sider der markedsføring er underordnet informasjonsformidlingen.
  • Belønn de virkelige vinnerne: I dag ser det ut til at de som har råd å sende inn i flest kategorier vinner mest. De får lov å svare litt som de vil i begrunnelsen. Blant annet er det påfallende få som tar med andre enn sitt eget selskap på listen over deltakere, enda alle vet at dagens komplekse vinnerløsninger sjelden utføres av et byrå alene. Selv de som bare har gjort korrektivt design slipper unna uten å dele ære med opprinnelig utformer eller de som står bak grafisk profil som bare er blitt tilpasset en ny kanal. Dette er verken rettferdig eller seriøst.
 Løsning: still strengere krav til fulstendig besvarelse og dobbeltsjekk gjerne med oppdragsgiver. 
Og kan man ha noen virkelige publikumspriser utover innsendte arbeider, også, mon tro?

Det finnes sikkert andre viktige punkter, som forhåpentligvis de som er mer innvidde i systemet enn jeg kan bidra med. Poenget er uansett at vi må sammen fokusere på endring og utvikling av konkurransen for at den i det hele tatt skal ha livets rett. Som en del av webreklamebransjen deler jeg ikke Ninas syn på det hun generaliserende kaller reklamefolk.  Jeg er på ingen måte alene om fokus på annet enn flashy kampanjesiter med dekorativ enveiskommunikasjon, for eksempel. Det vet enhver som var på konferansen. Derfor må vi skape en konkurranse som ivaretar mangfoldet på samme måte som Gulltaggens konferansedel gjør, slik at vi sitter igjen med en helstøpt pakke i 2011.